Uudised

Teata abivajavast lapsest helistades  numbrile


Välismaalt helistades
+372 600 4434

  • Telefon töötab 24/7
  • Helistamine on tasuta
  • Anonüümne
  • Pöördumised salvestatakse 

Lae alla app!

Anna teada lapsest, kellel on abi vaja

Igaühe kohus on anda teada lapsest, kelle heaolu on mingil moel ohustatud. Kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise osas (kas füüsiline, emotsionaalne või seksuaalne), tema hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes. Samuti on abi vajav laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste heaolu.


Abivajavast lapsest saab teada anda pöördudes linna või valla lastekaitsetöötaja poole või lasteabitelefoni 1️⃣1️⃣6️⃣1️⃣1️⃣1️⃣ poole.

Pöördu lasteabi 1️⃣1️⃣6️⃣1️⃣1️⃣1️⃣ poole:
⚠️ naaberkorterist kostub täiskasvanute karjumist ja lapse nuttu
⚠️ vanemad on pidevalt joobes ja peres on lapsed
⚠️ laps/noor räägib, et teda karistatakse, lüüakse või lapse kehal on ebatavalised sinikad või muud karistamise jäljed
⚠️ laps/noor räägib, et vanem karjub pidevalt tema peale, sõimab, kasutab ebasobivaid väljendeid
⚠️ lapsel/noorel või vanemal on küsimusi, kuidas omavahelisi suhteid paremaks muuta
⚠️ laps/noor käitub agressiivselt, ei suuda rahuneda
⚠️ laps/noor käitub ennast kahjustavalt (nt lõikumine, endale haiget tegemine, ainete kasutamine)
⚠️laps/noor teeb sotsiaalmeediasse pidevalt sünge sisuga postitusi