Uudised

Teata abivajavast lapsest helistades  numbrile


Välismaalt helistades
+372 600 4434

  • Telefon töötab 24/7
  • Helistamine on tasuta
  • Anonüümne
  • Pöördumised salvestatakse 

Lae alla app!

Jaga, milline oli Sinu kogemus seoses lastekaitse tööga!

Sul on kogemus seoses lastekaitsetööga, kuid pole saanud hinnata, kuidas ennast tundsid?

Jaga, milline oli Sinu kogemus!

 

 


Lastekaitsega kokku puutunud inimesed näevad lastekaitse tööd teisiti, kui ametnikud. Neid kogemusi uurides on võimalik välja selgitada, mis inimeste hinnangul lastekaitsetöötajaga koostööd soodustab, mis seda takistab, mis võiks olla teisiti jne. Iga kogemus - nii lühike kui pikk, käimas olev kui ka lõppenud, hea või halb - on oluline! Vastata võib ka ainult valikvastustega küsimustele - kas see on oluline ja õpetlik! 

Küsimustikule saad vastata aadressilt www.lastekaitselugu.ee, vastamine on anonüümne ning võtab aega maksimaalselt 10 minutit.