Uudised

Teata abivajavast lapsest helistades  numbrile


Välismaalt helistades
+372 600 4434

  • Telefon töötab 24/7
  • Helistamine on tasuta
  • Anonüümne
  • Pöördumised salvestatakse 

Lae alla app!

18. novembril on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev

Täna, 18. novembril, on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev. Juhtunust rääkimine võib lapsele olla raske. Samuti ei pruugi ta väärkohtlemisest esialgu aru saada ning hiljem ei oska või ei julge sellest rääkida.


Kuid igal lapsel on õigus kaitsele ja täiskasvanud peavad aitama seda vaikust murda. Kui laps ei tunne ennast turvaliselt, takistab see tema arengut ja toimetulekut.

❗️ Väärkohtlemise kahtluse korral helista politseile numbril 112.
❗️ Nõuannet saab küsida lasteabitelefonil 116111. Võid ka kirjutades vestelda lasteabi.ee lehel, kui nii paremini sobib. Nõu saad küsida nii helistades kui kirjutades 24/7.

https://www.youtube.com/watch?v=aQ8SIOIRLWw 

Mis on seksuaalne väärkohtlemine?

Seksuaalne väärkohtlemine on lapse kaasamine seksuaalsesse tegevusse, mille sisust ta ei saa täielikult aru, millele ta ei ole võimeline andma adekvaatset nõusolekut ning mis astub üle seadusest või ühiskonna sotsiaalsetest normidest. Seksuaalne vägivald lapse vastu on võimu, seksuaalsete või muude vajaduste rahuldamise eesmärgil toime pandud seksuaalse sisuga kontaktne või mittekontaktne tegevus täiskasvanu või teise lapse poolt, kes vanuse või arengutaseme poolest on vastutus-, usaldus- või võimusuhetes lapsega.

Lapse väärkohtlemine on lapse füüsilist ja psüühilist heaolu alandav käitumine, mis seab ohtu tema eakohase arengu ja tervisliku seisundi.

Mida lapsele öelda ja kuidas teda aidata, kui arvad, et ta võib vajada abi?

  • Kõige olulisem on hetk, kui laps proovib rääkida, et temaga on midagi juhtunud.
  • Kui näed, et lapsel on mure, julgusta teda rääkima juhtunust oma sõnadega.
  • Kuula last tähelepanelikult. Tunnusta teda loo rääkimise eest.
  • Ütle lapsele, et ta pole juhtunus süüdi.
  • Usu last. Sageli võib lapse väärkohtleja olla talle tuttav inimene, pereliige, naaber või sõber. Laps ei pruugi alati aru saada, et ta oli ahistamise või kiusamise ohver.
  • Lastele tuleb teada anda, et sõbra väärkohtlemiset rääkime ei too talle kaasa kiusu ega stigmatiseerimist (nt kõrvalejäämine võistlustelt, suhtumise muutus treenerite poolt jms).

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle käitumine ohustab tema enda ja teiste isikute heaolu. Lastekaitseseadus näeb ette, et iga inimene, kes märkab abivajavat last, peab teatama kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116111.

Lastemaja on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus, mida pakutakse seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised. Lastemajateenuse meeskond hindab lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ning edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ja pakub lapsele vajalikku abi. Lastemaja poole võib pöörduda nii tavakodanik või spetsialist, kellele teeb muret lapse seksuaalne käitumine. Teenusele saavad pöörduda nii lapsevanem kui ka laps ise.

Loe lisaks https://www.just.ee/et/seksuaalse-vaarkohtlemise-vastane-paev