Teemad

Vali teema!

Traumaatiline ja kurb sündmus võib lapse igapäevast elu mõjutada pika aja jooksul. Tekkida võivad mitmesugused hirmud, suhtlemis- ja keskendumisraskused, muutuda võib lapse käitumine. Laps võib jääda oma tunnete ja mõtetega üksi, kui lähedal olev täiskasvanu ei märka, ei oska näha riskimärke või ei oska suunata last abi saama. Laps ei pruugi osata enda tundeid ja mõtteid sõnadega väljendada või laps soovib näiteks vanemat kaitsta ning täiskasvanul võib olla raske lapsest aru saada, temani jõuda ja seepärast võib abivajadus jääda varjatuks. Lapsel võivad tekkida tuleviku suhtes negatiivsed tunded, puudub lootus, et olukord muutub paremaks ja kaob motivatsioon igapäevaste toimetuste osas.