Teemad

Vali teema!

Helistamine on kõigilt operaatoritelt tasuta.

Kuna helistamine 116 111 numbrile on tasuta, siis isegi kui kõnekaardil ei ole kõneaega, siis saab numbrile 116111 helistada.

Lasteabitelefon 116111 töötab 24 tundi ööpäevas 7 päeva nädalas.

Lasteabitelefon 116111 on orienteeritud teistele laste või noorukitega seotud probleemidele ja lasteabitelefon pakub sotsiaalset ja kriisinõustamist. Meditsiinilist nõuannet saab üleriigiliselt perearsti nõuandetelefonilt 1220.