Teemad

Vali teema!

Koolis peab käima eelkõige sellepärast, et kool valmistab ette eluks täiskasvanuna. Koolis õpitakse eluks vajalikke teadmisi ja oskusi.

  Koolikiusamine on koolivägivalla alaliik. See on korduv pahatahtlik käitumine.
  Kiusamise liigid:

  • füüsiline - löömine, tagumine, tõukamine, tee peal ees seismine, takistamine, asjade peitmine jne;
  • psühholoogiline - sõimamine, narrimine, ähvardamine, väljapressimine, ahvimine ja kommenteerimine, pilkamine, kuulujuttude levitamine jne;
  • suhetega seotud - grupist väljaarvamine, tõrjumine, grimassitamine, ignoreerimine jne.

   

  Koolivägivald on olukord, kus mistahes kooli kuuluv isik hirmutab, ähvardab, väärkohtleb või ründab teist koolis käivat isikut.

  Kui oled langenud koolivägivalla ohvriks või tead kui kedagi kiusatakse, siis tuleb sellest teada anda täiskasvanutele - lapsevanemale, klassijuhatajale, koolidirektorile, psühholoogile. Alati võid nõu saamiseks helistada 116111, küsida nõu chatis või kirjutada kiri info@lasteabi.ee. Esmased nõuanded on vältida kohti, kus on oht sattuda kiusamise ohvriks. Liikuda võimalusel koos teistega.  Kuna kiusajale on oluline, et Sa temast välja teeks, teda kardaks, siis püüda kiusajast mitte välja teha.

  Pea meeles! Koolikiusamisest rääkimine ei ole kaebamine, vaid enese ja teiste kaitsmine! Ära aktsepteeri kiusamist ja vägivalda! Koolikiusamist pealt vaadates oled ka ise osaline ebaturvalise koolikeskkonna loomisel.

  Mida veel teha? Esmased nõuanded on vältida kohti, kus on oht sattuda kiusamise ohvriks. Liikuda võimalusel koos teistega.  Kuna kiusajale on oluline, et Sa temast välja teeks, teda kardaks, siis püüda kiusajast mitte välja teha.

  Koolil on vältimatu kohustus tegeleda koolikiusamisega ning vajadusel pöörduda abisaamiseks täiendavate organisatsioonide või asutuste poole.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel peab kool tagama õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

  Õpiraskused väljenduvad halbades hinnetes ja negatiivses suhtumises kooli – põhjuseta puudumised, tunnist äraminekud. Kui sa tunned, et sul on õpiraskused, räägi sellest oma usaldusisikuga – ema, isa, õe, venna, tädiga. Kui nendega rääkida ei taha, siis saab õpiraskuste puhul ühendust võtta sotsiaalpedagoogi, klassijuhataja või aineõpetaja, perearsti, psühholoogiga. Kui soovid veel nõu pidada, mida teha, siis võta meiega ühendust helistades 116111, kirjutades chatis või info@lasteabi.ee