Teemad

Vali teema!

Käitu internetis nii nagu teed seda päriselus. Internetis suheldes ole teiste suhtes viisakas, ära räägi teistega halvasti ning ära kohtle teisi ebaõiglaselt. Mõtle enne, kui midagi postitad. Kui oled midagi teele saatnud, siis seda enam tagasi võtta ei saa. Ole tähelepanelik info suhtes, mida loed või kuuled internetis. Internetis on palju asjalikku ja kasulikku informatsiooni, kuid seal on ka palju ebatäpset ja valet informatsiooni. Ebameeldivatele või sündsusetutele kommentaaridele ei ole vaja vastata. Sõpradega vesteldes vasta läbimõeldult. Tea, et igaüks võib teie juttu lugeda. Ära avalda oma isiklikke andmeid internetis võõrastele – täisnime, vanust, aadressi, telefoninumbrit. See inimene ei pruugi olla tegelikult see, kes ta väidab olevat.

Kui näed kahtlase sisuga informatsiooni, siis räägi sellest usaldusväärsele inimesele, teata veebipolitseile või võta ühendust lasteabitelefoniga 116111. 

Internetis suheldes pea meeles jägmisi põhimõtteid: Õpilase e-turvalisuse netiketti

Inimesed internetis ei ole alati need, kellena nad end esitlevad. Mõnikord võib juhtuda, et sinu „internetituttav“ ei ole tegelikult isik, kes ta väidab end olevat. Ole ettevaatlik, millist informatsiooni endast jagad ja  ole väga ettevaatlik kui otsustad minna kohtuma kellegagi, keda tead ainult interneti kaudu, räägi sellest kindlasti oma vanematele või kellelegi, keda usaldad. Kindlasti ära mine kohtumisele üksinda. Ei ole mõistlik avaldada internetis oma isiklikke andmeid, neid võidakse sinu suhtes vääralt kasutada. Tänaval vaevalt ütleksid võõrale inimesele oma täisnime, vanust, kodust aadressi või telefoninumbrit, samamoodi peaks ettevaatusega suhtuma võõrasse internetis. 

Enne kui postitad endast pilte või informatsiooni, mõtle, kas see mida postitad võib sind või teisi kuidagi kahjustada. Kui soovid enda fotot lisada portaali, siis mõtle enne, milline foto on sobilik. Ära riputa üles pilti, mille pärast Sul võib häbi olla näiteks oma vanemate ees. Tea, et kõiki pilte on võimalik kopeerida ning Sa ei tea kunagi, kuhu Su pildid võivad sattuda. Pea alati meeles, et internet on avalik koht ning kõik su postitused on kättesaadavad! Samuti ilma küsimata ei ole viisakas laadida internetti fotosid oma sõbrast. Lisainfo www.targaltinternetis.ee

Internetisõltuvuse ärahoidmiseks on kõige tõhusam piirata arvutikasutust. Tuleb koostada täpne päevakava, milles planeerida soovitatav arvuti kasutamist aeg ööpäevas.

7-10 aastastele lastele on soovitatav arvuti kasutamise aeg 45 minutit ööpäevas.

11-13 aastastel kaks korda 45 minutit ööpäevas, vanemad lapsed - kolm korda ööpäevas 45 minutit korraga.

Oluline on leida endale tegevus arvutist eemal ja väljaspool internetti ning kasutada arvutit vaid konkreetsetel eesmärkidel. Mida rohkem on lapsel mitmesuguseid erinevaid harrastusi, seda kaugemale jääb võimalus "kasvada arvuti külge".

Küberkiusamine on kiusamise üks vorm, mis leiab aset erinevate elektrooniliste suhtlusvahendite kasutamise kaudu – nutiseade, interneti suhtluskeskkond, veebikaamera jms. Küberkiusamise vormid on erinevad:  ähvardavate, õelate e-kirjade, tekstisõnumite ja teadete saatmine; isikliku informatsiooni väljameelitamine ja selle levitamine vastu isiku tahtmist; teise inimese nimel tehtud libakontod, võõraste piltide üles riputamine ja moonutamine.

Küberkiusamise tõkestamiseks blokeeri teadete saatja. Kopeeri halvustava sisuga teated või muu materjal, et neid vajadusel saaks kasutada tõenditena. Kiusamisest räägi kindlasti usaldusväärse inimesega. Kehtib reegel, et blokeeri ja ignoreeri tema katseid uuesti ühendust saada. Probleemidega tuleb tegeleda kohe, kui need tekivad, ära lase netisuhtlusel üle pea kasvada.

Laps peab teadma, et ta saab vajadusel alati oma probleemist kellelegi rääkida – olgu see isa, ema, vanem vend-õde, õpetaja või noorsootöötaja, veebikonstaabel või lasteabitelefon 116 111.

10 soovitust lapsevanemale oma lapse interneti ja nutivahendite heaks kasutamiseks 

Pidage meeles, et see, mida olete õpetanud lapsele heaks inimeseks olemisest, kehtib ka digitaalses maailmas. Selgitage oma lapsele, et internetis tuleb samamoodi viisakalt käituda nagu kodus, lasteaias või koolis.

Eeskuju kasvatab rohkem kui õpetussõnad. Arvestage, et laps jäljendab teie käitumist – jälgige, kuidas ja kui sageli ise internetis olete, mida seal teete, millist eeskuju annate.

Oskus ise digimaailmas hakkama saada on hädavajalik ja eeldab õppimist. Hoidke ennast digimaailma arengutega kursis. Harige ennast selles,  millised võimalused ja riskid interneti ja nutiseadmete kasutamisega võivad kaasneda ja rääkige neist oma lapsega.

Tuvastage veebilehed, mida soovite, et teie laps külastaks. Internetis on palju lapsele eakohaseid ja harivaid veebilehti, mis pakuvad võimalusi õppimiseks ja mängimiseks.

Leppige lapsega kokku reeglid interneti ja nutiseadmete kasutamises ning jälgige ka nende mõlemapoolset täitmist. Kui ostate või annate lapsele kasutada uue nutiseadme, siis leppige kohe kokku ka selle kasutamise reeglites. Kokkulepitud reeglid tuleks koostada vastavalt lapse vanusele ning  ajakohastada lapse kasvades ja tema oskuste ja teadmiste suurenedes.

Tegutsege lapsega koos ka digitaalmaailmas. Tundke huvi lapse tegemiste vastu internetis – külastage koos samu veebilehti, sotsiaalvõrgustikke, mängige talle meeldivaid mänge. Vestelge temaga, miks talle mingi keskkond või tegevus võrgus meeldib.

Olge ka ise sotsiaalmeedias pädev. Tundke huvi, milliseid rakendusi (äppe) ja teenuseid teie pereliikmed, sugulased ja tuttavad kasutavad. Võib juhtuda, et nii mõnegi veebikeskkonna või rakenduse proovimisel hakkate paremini mõistma nii sotsiaalmeediat kui ka põhjust, miks teie laps seda naudib.

 Olge oma lapsega seotud sotsiaalmeedias, kuid austage tema privaatsust ka seal. Arutage lapsega, millisel viisil tema sooviks teie ja teiste pereliikmetega olla seotud sotsiaalmeedias ja millist informatsiooni, sealhulgas fotosid ja videoid, lapsel endast ja oma pereliikmetest on mõistlik jagada. Ka ise fotode ja videote üleslaadimisel arvestage lapse huvidega ning küsige lapselt enne luba, kui foto temast internetti üles riputate.

Alati proovige enne mõista, kui hakkate hukka mõistma. Lapsel peab olema teadmine, et ükskõik, mis ka ei juhtuks, ta saab sellest rääkida oma lähedastele. Kui teil ei ole olemas kohe kõiki vastuseid, saate need välja selgitada. Kasulikku infot interneti ja nutivahendite kasutamisest leiate veebilehelt www.targaltinternetis.ee. Nõu ja abi saab ka tasuta lasteabitelefonilt  116111,  veebileht www.lasteabi.ee . Nõu ja infot jagavad ka veebikonstaablid https://www.politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel/   .

Pidage alati meeles, et arvuti ega nutivahend ei asenda
lapsevanemat!

Lisainformatsiooni leiad www.targaltinternetis.ee.