Общаться с
нами онлайн

Напиши
нам письмо

Позвони
116 111

Сааремаа

Выбери регион

Muhu Vallavalitsus

Liiva küla, Muhu vald, 94701
Телефон: 45 48 980
Веб-сайт: www.muhu.ee
E-post: vald@muhu.ee

Muhu Noortekeskus

Liiva küla, 94701, Muhu vald, Saare maakond
Телефон: 45 30 684
E-post: noortekeskus@muhu.ee

Ruhnu Vallavalitsus

Ruhnu vald, 93001 Saare maakond
Телефон: 45 33 816
Веб-сайт: www.ruhnu.ee
E-post: ruhnu@ruhnu.ee

Saaremaa Vallavalitsus

Tallinna 10, Kuressaare 93819
Телефон: 45 50 500
Веб-сайт: saaremaavald.kovtp.ee
E-post: vald@saaremaavald.ee

Saaremaa Õppenõustamiskeskus

Lossi 1, Kuressaare
Телефон: 45 20 523
E-post: oppenoustamine@kuressaare.ee

Kuressaare Noorte Infoportaal

Kitsas tn 2, Kuressaare
Телефон: 45 55 802
Веб-сайт: www.snip.ee
E-post: knh@kuressaare.ee

Saaremaa Rajaleidja keskus

Rootsi 7, 93819 Kuressaare
Телефон: 5886 0712
Веб-сайт: www.rajaleidja.ee/saaremaa
E-post: saaremaa@rajaleidja.ee

Kuressaare Lastekaitse Ühing

Komandandi 10b, Kuressaare 93812
Sepa 2-12, Kuressaare 93812
E-post: lastekaitse@kuressaare.ee

Kitsa tänava Noortekeskus/Komandandi Noortekeskus

Kitsas 2, Kuressaare / Komandandi tn 10b, Kuressaare
Телефон: 45 55 802
E-post: knh@kuressaare.ee

Kaarma Avatud Noortekeskus (Eank ja Varaait)

Телефон: 53 01 2355
E-post: merle.simmer@kaarma.ee

Pöide Avatud Noortekeskus

Телефон: 45 21 172
E-post: poide.semud@gmail.com

Aste Noortekeskus

Soo 2, 93731 Aste
Телефон: 53 01 2355
Веб-сайт: Facebookis
E-post: merle.simmer@laanesaare.ee

Orissaare Avatud Noortekeskus

Kuivastu mnt 29, Orissaare 64601
Телефон: 57 57 0953
Веб-сайт: Facebookis
E-post: orissaareank@gmail.com

Valjala Avatud Noortekeskus

Телефон: 45 49 599
E-post: sille.lapp@gmail.com

Salme Avatud Noortekeskus

Sõrve mnt 5, Salme alevik
Телефон: 45 71 650, 53 42 69 17
E-post: merle@saarlane.ee