Millistel juhtudel pöörduda?

Millistel juhtudel pöörduda lasteabitelefoni poole?

 • laste ja noorte omavahelised konfliktid ning probleemid koolis, kodus, huviringides
 • laste ja vanemate vahelised konfliktid ja tülid
 • kiusamine kodus, koolis, huviringis, trennis, internetis
 • laste interneti kasutamine ja turvalisus
 • lapsekasvatamise küsimused
 • vanemate lahutus, hooldusõigusega seotud küsimused 
 • enesehävituslik käitumine (enesevigastamine, suitsiidi mõtted, söömishäired)
 • sõltuvusainete kasutamine
 • laste vaimse tervise ja heaoluga seotud küsimused
 • hooletusse jäetud, kodutu või kerjav laps
 • lapse väärkohtlemine (vaimne, füüsiline, seksuaalne)
 • lähisuhtevägivald lapse juuresolekul (nii vaimne kui füüsiline vägivald)