Lasteabi telefoni teenus

Euroopa Liidu liikmesriikide sidekomitee on kiitnud heaks eelnõu, mis käsitleb kombinatsiooniga 116 algavate telefoninumbrite reserveerimise sotsiaalset väärtust omavate teenuste jaoks Euroopas. Number 116111 on Euroopa Komisjoni poolt reserveeritud laste abitelefoni jaoks ning number 116000 kadunud laste telefoni jaoks.

Eestis käivitati lasteabitelefoni teenus 01.01.2009. aastal ja kadunud laste telefoni teenus 01.01.2011. aastal Sotsiaalministeeriumi rahastamisel. Alates 01.01.2016 hakkas Eestis kehtima uus Lastekaitseseadus, mille § 27 lg 1 ja lg 2 kohaselt on kohustus abivajavast lapsest teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Ning et abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116111.
 

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116111.

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Lasteabitelefoni 116111 ja kadunud laste telefoni 116000 tegevust koordineerib Sotsiaalkindlustusamet. Mõlema telefoni kaudu pakutakse pöördujale sotsiaaset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saadud informatsioon teistele spetsialistidele.

 

Lasteabitelefoni eesmärk:

Lasteabitelefoni teenuse eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamine vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist.