Kadunud laste telefon 116 000

Igal lapsel on õigus elada vägivallavaba elu. Vahel tekib aga probleeme, mis tunduvad, et üldse kohe ei lahene ning enam ei suuda selles probleemses keskkonnas olla.  Pinged kasvavad nii üle pea, et ei suuda enam kodus olla. Enne kui mõtled kodust ära joosta, helista kadunud laste abitelefonile 116 000. Peame üheskoos nõu ja kuulame sind, et aidata sul jõuda selguseni, mida edasi teha. Helista ka siis kui juba oled kodust ära jooksnud, anname nõu mida võiksid edasi teha.

Kui tunned, et asjalood on nii halvasti, et sul on raske olla oma igapäevases keskkonnas ning mõtled kodust põgenemise peale, siis jaga kellegagi oma muret või soovi põgeneda, helista enne 116 000, peame koos nõu. Põgenemine toob lahenduse asemel kaasa uusi probleeme ja põgenenud noore elu on ohte täis.  Kodust ära jooksnud noored võivad sattuda väärkohtlemise ohvriks, jääda peavarjuta ja/või haigeks. Põgenemisel on alternatiive.

Kadunud laste telefoni 116000 teenus käivitus Eestis 2011. aasta algusest Sotsiaalministeeriumi rahastamisel. 116 000 on üleeuroopaline kadunud laste abitelefoni number. Kadunud laste telefonile 116 000 on võimalik teada anda kadunud lastest nii Eestis, kui ka mõnes teises Euroopa riigis.

Mis on kadunud laste telefoni eesmärk?

Kadunud laste telefoni eesmärk on anda esmased juhiseid situatsioonis käitumiseks, vajadusel pakuvad kriisinõustamist ning emotsionaalset tuge nii täiskasvanutele, kelle lapsed on kaduma läinud, kui ka noortele, kes on kodunt ära jooksnud või kes on eksinud.

Kuidas kadunud laste telefon töötab?

Telefon 116 000 on avatud 24/7 ja on kõigile helistajatele tasuta. Kõnedele vastatakse nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Helistada võib ka siis, kui mõeldakse kodunt minema jooksmise peale või kodust on juba minema joostud ning soovitakse kellegagi rääkida. Sarnaselt lasteabitelefonile töötab ka kadunud laste telefonis 7 nõustaja-konsultanti, kes vastavad igapäevaselt ööpäevaringselt pöördumistele, kas siis telefoni, skype või online nõustamise teel. Nõustajad on erineva haridusliku taustaga, kas psühholoogia, sotsiaaltöö või meditsiini alal, ja on lisaks läbinud erinevaid täiendkoolitusi ning omavad pikaajalist valdkonnas töötamise kogemust. Lisaks töötavad lasteabitelefonis veel lastekaitsetöö ekspert ja projektijuht, kes vastavad e-kirjadena saabunud pöördumistele ning võtavad nõustaja-konsultandilt vajadusel üle keerukamate pöördumiste lahendamise.

Kes on kaudnud lapsed?

 • kodust või hoolekandeasutusest ära jooksnud lapsed
 • vanema(te) poolt röövitud
 • kurjategijate poolt röövitud
 • ära eksinud, vigastatud või muul moel kadunud lapsed
 • kaduma läinud alaealised
 • saatjata sisserändaja.

Mõningaid fakte:

 • Euroopas teavitatakse iga kahe minuti tagant kadunud lapsest.
 • 25 % jooksus olevatest alaealistest seisavad silmitsi tõsiste riskidega, sh. seksuaalse kuritarvitamise ning inimkaubandusega.
 • Paljud noored, kes jooksevad kodust ära, satuvad ohtlikesse olukordadesse, milleks nad valmis ei ole.
 • Kui noorel puudub raha ja usaldusisik, kelle poole mure puhul pöörduda, võidakse sattuda isikute otsa, kes üritavad noori ära kasutada.
 • Noorel, kes jookseb kodust ära ning kellel pole kuskile pöörduda, võib kergesti tekkida depressioon, millest on väga raske välja tulla. 
 • Söögi ja peavarju puudumine - nälg ei ole mitte ainult ebamugav, vadi teeb inimese nõrgaks ja uniseks. Sa võid haigestuda kiiremini, kuna puudub võime võidelda viiruste ja haigustega.