BADEV projekt

Projekt BADEV

Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projekt „Badev“.

Projekti periood: 01.02.2018-31.01.2020

Projekti toetussumma 153 138,40 eurot, sh Euroopa Komisjoni toetust 122510,72 eurot.

Badev projekt on Eesti, Läti ja Poola ühisprojekt lastemajateenuse arendamiseks. Lastemaja on sõbralik ja erialadevaheline teenus, mida pakume seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks. Eestis avati esimene lastemaja 2017. aasta alguses. Sotsiaalkindlustusamet on Badev projekti juhtpartneriks.

Projekti eesmärk:

  • Teadmiste ja kogemuste vahetamine projektipartnerite vahel ning läbi selle lastemaja teenuse arendamine.
  • Lastemaja töötajate oskuste ja teadmiste kasvatamine seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks.
  • Koostöövõrgustiku laiendamine ja teenuste tutvustamine laiemale avalikkusele.
  • Tõenduspõhiste teenuste kasutamine lastemajas.

Projekti tegevused:

  • Koolitused seksuaalselt väärkoheldud lastega tegelevatele spetsialistidele.
  • Erialavaheliste koostöökohtumiste korraldamine.
  • Juhendmaterjalid seksuaalselt väärkoheldud lastega tegelevatele spetsialistidele.
  • Infomaterjali koostamine lastemaja teenuse kohta.
  • Uute teenuste piloteerimine lastemajas.
  • Teraapia platvormi loomine seksuaalselt väärkoheldud lastega tegelevatele spetsialistidele.