Kehaline karistamine

Kehaline karistamine on üks levinumaid laste vastu suunatud vägivalla vorme ning sellele teemale pööratakse järjest enam tähelepanu nii mujal maailmas kui ka  Eestis. Alates 1. jaanuarist 2016 on laste kehaline karistamine lastekaitseseadusega keelatud. Kehalise karistamise alla kuulub muuhulgas tutistamine, laksu andmine, raputamine, tõukamine.


Loe lähemalt