Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Vägivald bänner

Vägivald

lihtsustatud

Vägivald on käitumine, mis põhjustab või on mõeldud põhjustama füüsilist, vaimset või emotsionaalset kahju teisele inimesele. Kui laps kasvab üles keskkonnas, kus esineb vägivalda, võib see avaldada tõsiseid ja pikaajalisi mõjusid tema arengule, käitumisele ja heaolule.

Seepärast on oluline anda teada, kui laps kannatab vägivalla käes. 

vägivald illustratsioon
Emotsionaalne vägivald

Emotsionaalne vägivald (ka vaimne, psühholoogiline vägivald) 
On verbaalne või mitteverbaalne rünnak, mis kahjustab teist inimest emotsionaalselt ning alandab ta eneseväärikustunnet. Emotsionaalne vägivald on pidev ja tahtlik teisele inimesele haiget tegemine ja tema tunnete riivamine. Antud vägivallaliik on kõige levinum ning tavaliselt esineb see koos füüsilise, seksuaalse ja/või majandusliku vägivallaga. Ohvrid peavad emotsionaalset vägivalda ka kõige laastavamaks ja raskemini talutavaks. Emotsionaalne vägivald ei pea olema alati teise inimese otsene solvamine või ta peale karjumine. See võib väljenduda ka peenekoelise ja oskusliku manipuleerimise ja alandamise kaudu.

Emotsionaalse vägivalla käitumisviisid:

 • Kritiseerimine ja halvustamine;
 • Sõimamine;
 • Süüdistamine;
 • Alandamine;
 • Hirmutamine ja ähvardamine (sh haiget tegemise või tapmisega ähvardamine);
 • Süstemaatiline kontrollimine (sh liikumise, suhtlemise ja raha kasutamise kontrollimine);
 • Sotsiaalne isoleerimine (nt sõprade, sugulastega suhtlemise või vaba aja veetmise ja      hobidega tegelemise egoistliku võimu ja kontrolli vajadusest põhjustatud piiramine või    keelamine);
 • Manipuleerimine;
 • Ignoreerimine;
 • Armukadeduse väljanäitamine.
   

Allikas: Kriminaalpoliitika

Füüsiline vägivald

Füüsiline vägivald on tahtlik füüsilise jõu kasutamine vastu teise isiku tahtmist põhjustades teisele inimesele vigastusi, füüsilist valu või isegi surma. Füüsiline vägivald on kõige kergemini tuvastatav vägivalla liik, kuna ohvril on nähtavad füüsilised kahjustused. See sisaldab järgmisi tegevusi:

 • Tõukamine;
 • Kriimustamine;
 • Kinni haaramine, raputamine;
 • Mingi esemega viskamine;
 • Löömine käe, jala või mingi esemega;
 • Peksmine, sh mingi esemega peksmine;
 • Juustest tirimine;
 • Kägistamine, lämmatamine;
 • Hammustamine;
 • Mürgitamine
 • Põletamine;
 • Kinnihoidmine; kinnisidumine;
 • Külm- või tulirelva kasutamine.
   

Allikas: Kriminaalpoliitika

Seksuaalne vägivald

Seksuaalne vägivald on igasugune seksuaalse sisuga käitumine, mille kaudu kontrollitakse, manipuleeritakse või alandatakse teist inimest. Seksuaalne vägivald võib olla paarisuhtes enam levinud, kui seda arvatakse. Siin peituvad põhjused kaua aega valitsenud patriarhaalsetes arusaamades, et abielus või paarisuhtes olemine tähendab kohustuslikku allumist partneri seksuaalsetele soovidele. Seksuaalsest vägivallast võib rääkida kui tegemist on järgmiste nähtustega:

 • Mittesoovitud seksuaalsed puudutused (käperdamine) ja märkused;
 • Pealesunnitud suguühe partneriga;
 • Partneri poolt pealesunnitud suguühe kellegi teisega kui partner;
 • Intiimsetele kehaosadele valu tekitamine (sadism);
 • Vägistamine.

Allikas: Kriminaalpoliitika

Mis on kohtinguvägivald?

Kohtinguvägivald on paarisuhtes toimuv vägivald, mis leiab aset inimeste vahel, kes on tutvunud ja suhtlevad, kuid ei ela koos. Kohtinguvägivalla puhul võivad ilmneda järk-järgult kõik vägivaldse käitumise vormid. 

Tavaliselt algavad kõik paarisuhted armastusega. Partneri vägivaldsus tuleb esile aga aja jooksul. Vägivaldse käitumisega noormehed/neiud võivad olla suhte alguses isegi ülemäära hoolitsevad, tütarlast/noormeest jumaldavad ning soovivad peatset ühtekolimist, kihlumist või abielu. Noormehe/tütarlapse suhtumises ja käitumises võib küll esineda kontrollivajadusele, omanditundele ning vägivallale viitavaid märke, kuid tütarlaps/noormees ei pruugi neid märgata. 

Vägivalla algamisele paarisuhtes võivad viidata käitumismustrid nagu:

 • Noormees/tütarlaps on armukade. Armukadedus ei ole suunatud mitte ainult tütarlapse/noormehe vastassoost tuttavate, vaid ka tema sõprade ja sugulaste vastu.
 • Ta väidab, et ei suuda elada ilma tüdrukuta/noormeheta elada.
 • Ta räägib halvustavalt oma varasematest partneritest.
 • Kasutab pidevalt väljendit „MINU tüdruk/poiss“ ja soovib, et neiu/noormees pühenduks ainult temale.
 • Ta uurib pidevalt, kus tüdruk/poiss käib ja kellega suhtleb.
 • Ta küsib tütarlapse/noormehe suhtlusvõrgustike kasutajakonto ja meiliaadresside paroole, kontrollib telefoni kõnelogi ja sõnumeid.
 • Ta tekitab kaaslases süütunnet, et see ei tee midagi õigesti, on eksinud ja peab noormehelt/neiult millegi pärast andeks paluma.
 • Nõuab armastuse tõendamiseks tüdrukult/noormehelt seksuaalvahekorda, võib üritada ka vägistamist.
 • Ta ei arvesta tüdruku/noormehe soovide, arvamuste ega tunnetega. Ta väidab, et ainult temal on õigus ega talu teistsuguseid arvamusi.
 • Ta süüdistab alati teisi kui ilmneb mõni probleem.
 • Ta kohtleb tüdrukut/noormeest jämedalt, solvab ja alandab, kasutab füüsilist jõudu või ähvardab sellega.
 • Ta lõhub vihahoos esemeid.
 • Tema käitumine tekitab tüdrukus/noormehes hirmu ja segadustundeid.
 • Ta ähvardab enesetapuga, kui tüdruk/noormees peaks ta maha jätma.

 

Vägivald on sihilik käitumine, mis põhjustab või on mõeldud põhjustama füüsilist, vaimset või emotsionaalset kahju teisele inimesele. See võib avaldada tõsiseid ja pikaajalisi mõjusid lapse arengule ja heaolule, eriti kui laps kasvab üles sellises keskkonnas.

 • Emotsionaalne vägivald on verbaalne või mitteverbaalne rünnak, mis kahjustab inimest emotsionaalselt.

 • Füüsiline vägivald on tahtlik jõu kasutamine, põhjustades vigastusi või valu.

 • Seksuaalne vägivald on kontrolliv, manipuleeriv või alandav seksuaalse sisuga käitumine.

 • Kohtinguvägivald on suhtes toimuv vägivald, mis võib ilmneda järk-järgult suhte käigus, alustades armastusest.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti