Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Tööriistakasti bänner

Tööriistakast

Siit leiavad lastega töötavad spetsialistid igapäevatööd toetavaid ja abistavaid materjale.

Lapse heaolu hindamine

Lapse küsitlemise käsiraamat

PSOC enesehindamise instrument emale ja isale 

Lapsevanemate tajutud vanemlik kompetentsus kaheaastase lapse heaolu tagamisel. Vt Lisa 3 ja 4.

Tugevuste ja raskuste küsimustik (SDQ - Strenghts and difficulties questionnaire)

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) ehk tugevuste ja raskuste küsimustik sisaldab 25 lapse käitumisega seotud väidet. Sarnaste küsimustega instrument on koostatud kolme sihtrühma jaoks: lapsed, lapsevanemad ja õpetajad. SDQ lastevanemate versioon on mõeldud 2- 17-aastaste laste vanematele. Küsimustiku on välja töötatud Suurbritannia lastepsühhiaater Robert N. Goodman.

KIDSCREEN küsimustikud eesti keeles

Kidscreen küsimustiku abil saab hinnata 8-18a laste: füüsilist ja psühholoogilist heaolu, meeleolu, emotsionaalset seisundit, suhteid vanemate ja eakaaslastega, sotsiaalset toetust, kooli keskkonda. Sisaldab küsimustikke nii lastele kui ka vanematele.

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse. Juhend

Lapsesõbralik menetlus

Lapse keha ja turvalisus

Sensoa lipusüsteem

Sensoa lipusüsteem on meetod laste ja noortega  (0–18 aastat) töötavatele spetsialistidele, mis aitab hinnata, milline seksuaalkäitumine on aktsepteeritav ja milline mitte, ning sellele vajadusel reageerida. Lipusüsteem toetab tervet seksuaalset arengut ja ennetab seksuaalvägivalda. Lipusüsteem annab eri osapooltele ühise keele, et rääkida avatult seksuaalsusest, piiridest ja seksuaalkäitumisega seotud olukordadest. 

Lapse seksuaalse käitumise ohumärgid - murebaromeeter

Minu keha ja turvalisus. Teadmised, oskused, hoiakud

Laste seksuaalne areng vanuses 0-18 aastat

Lapsest lähtuv seksuaalkasvatus

Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha, tunded ja turvalisus. Metoodiline materjal lapse seksuaalse arengu toetamiseks

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

 

Perelepitus

Perelepitus aitab lahku minevatel lapsevanematel üksmeelele jõuda ning sõlmida lapse huvidest lähtuvad kokkulepped.

Perelepituse ABC

Riiklik perelepitusteenus

Perelepituse lühiinfo

Vanema juhend: lahkuminek

Lapse kaasamine perelepitusse

Teavik lapsele: mis on perelepitus?

Perelepituse kohta vene keeles

Perelepituse kohta inglise keeles

Remote video URL

 

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti