Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Millal lasteabisse pöörduda?

Nii lapsed kui täiskasvanud võivad sattuda olukordadesse, kus isiklikust kogemusest lahenduse leidmiseks enam ei piisa. Lasteabi on mõeldud lastele, noortele ja täiskasvanutele nõu küsimiseks, abi saamiseks ja abivajavast või hädaohus olevast lapsest teatamiseks.
Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad, kõik tähelepanelikud inimesed.
Esmalt selgitavad meie nõustajad välja pöördumise põhjuse ning jagavad nõu ja juhiseid, kuidas olukorras toimida. Vajadusel edastatakse informatsioon teistele spetsialistidele, näiteks lastekaitsetöötajatele või ka politseile, et abivajav või hädaohus olev laps saaks abi võimalikult kiiresti ning parimal ja last kaitsval moel. 

Lasteabisse saab pöörduda kõigil lapsega seotud teemadel:

 • laste vaimse tervise ja heaoluga seotud küsimused;
 • ennastkahjustav käitumine (enesevigastamine, suitsiidimõtted, söömishäired);
 • lapse väärkohtlemine (vaimne, füüsiline, seksuaalne);
 • laste ja vanemate vahelised konfliktid ja tülid;
 • kiusamine kodus, koolis, huviringis, trennis, internetis;
 • laste interneti kasutamine ja turvalisus;
 • lapsekasvatamise küsimused;
 • vanemate lahutus, hooldusõigusega seotud küsimused; 
 • laste ja noorte omavahelised konfliktid ning probleemid koolis, kodus, huviringides;
 • sõltuvusainete kasutamine;
 • hooletusse jäetud, kodutu või kerjav laps;
 • lähisuhtevägivald lapse juuresolekul (nii vaimne kui füüsiline vägivald).
   

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti