Üldine info laste ja nendega seotud teemadel

Lastekaitse ja turvalisus

Lehe haldaja: Riigi Infosüsteemi Amet

Sotsiaalministeerium "Lapsed ja Pere"

Lehe haldaja: Sotsiaalministeerium

Lastekaitseliit
Lehe haldaja: MTÜ Lastekaitse Liit

Vihjeliin
Võimalus edastada teavet internetis levivast ebaseadusliku sisuga materjalist

Laps.ee
Eesti Lastevanemate Liit

Perenou.ee
MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus

Tarkvanem.ee
Lehe haldaja: Siseministeerium 

Minu laps portaal
Uudised lastega seotud teemadel

Veebikonstaablid
Internetis töötavad politseinikud

"Päriselt ka või?
Nutiseadmete kasutamisega seotud teadlikkuse tõstmine noortele

Ava silmad
Vägivalla ilmingud, müüdid ja faktid ning mida teha

Kadunud laste telefon 116 000

Haridus

Koolielu.ee
Haridusportaal

Miksike.ee
Hea enesetunne paremast haridusest

Loodusteadusliku hariduse keskuses valminud veebipõhised õpikeskkonnad.

Bio.edu.ee
Lehe haldaja: Tartu Ülikooli LO

Kooligeograafia kodulehekülg
Lehe haldaja: Tartu Ülikooli Geograafia Instituut

Eesti füüsika portaal
Lehe haldaja: Eesti Füüsika Selts

Õppenõustamiskeskused:

Rajaleidja.innove.ee

Õppe- ja karjäärinõustamine

Onk.ee
Lehe haldaja: Pärnu Õppenõustamiskeksus

Tonkeskus.ee
Lehe haldaja: Tallinna Õppenõustamiskeksus

Koostyykoda.ee
Lehe haldaja: Harjumaa Õppenõustamiskeskus

Sok.ee
Lehe haldaja: Saaremaa Õppenõustamiskeskus

Interneti turvalisusega seotud leheküljed

Targaltinternetis.ee
Laste ja lapsevanemate targem interneti kasutus

Lehe haldaja: Lastekaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, üleriigiline lasteabitelefon 116111, Sotsiaalministeerium ja Tiigrihüppe Sihtasutus

Laste.arvutikaitse.ee/est/html
Lehe haldaja: Soome Infoturbepäev (projekt) 

Politsei.ee/et/nouanded/
veebikonstaabel

Lehe haldaja; Politsei - ja Piirivalveamet 

Laste ja alaealiste töötamine
Lehe haldaja: Riigi Infosüsteemi Amet

Tööohutuse teatmik alaealistele - kõigest, mida pead teadma enne tööle asumist:

Teatmiku väljastaja: Tööinspektsioon

Nõustamised:

Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus Sotsiaalpedagoogid.ee

Koolipsühholoogid Koolipsyhholoogid.ee

Eesti Lepitajate Ühing Lepitus.ee

Eesti Pereteraapia Üheng Pereterapeudid.ee

Riigiasutused:

Sotsiaalkindlustusamet Sotsiaalkindlustusamet.ee

Sotsiaalkindlstusamet - lastekaitse üksus Sotsiaalkindlustusamet.ee/lastekaitse-4

Sotsiaalkindlustusamet - ohvriabi üksus Sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus

Haridus- ja Teadusministeerium Hm.ee

Laste õiguste kaitse ja edendamine Lasteombudsman.ee

Justiitsministeerium Just.ee

Eesti Noorsootöö Keskus Entk.ee

Tervise Arengu Instituut Tai.ee

Kriisinõustamine:

Lastekriis.ee
Lehe haldaja: MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm

Eluliin.ee
Lehe haldaja: MTÜ Eluliin

Foorumid ja kontaktnõustamised:

Tugila.ee

Noorte tugila

Sinamina.ee
Lehe haldaja: MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina

Lahendus.net
Lehe haldaja: Lahendus.net; Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus (EPSÜ); Tallinna Ülikooli Psühholoogia osakond; Tartu Ülikooli Psühholoogia osakond; Akadeemia Nord

 

Kadunud laste telefon