Millistel juhtudel pöörduda?

Lasteabisse on oodatud kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada lapsest, kellel on abi vaja. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kes soovivad laste teemadel nõuannet.

Lasteabis vastavad kogenud nõustajad, kes esmalt selgitavad välja pöördumise põhjuse ning jagavad nõuannet ja juhiseid, kuidas olukorras toimida.  Kui selgub, et lapse heaolu ja turvalisus on ohus, on lasteabi töötaja kohustatud info edastama teistele spetsialistidele näiteks häirekeskusele, lastekaitsetöötajale või politseile. Lasteabi teeb koostööd ka lastemajaga, mis on seksuaaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste aitamiseks. 

 

Teemad, millega lasteabi poole pöördutakse:

 • laste ja noorte omavahelised konfliktid ning probleemid koolis, kodus, huviringides
 • laste ja vanemate vahelised konfliktid ja tülid
 • kiusamine kodus, koolis, huviringis, trennis, internetis
 • laste interneti kasutamine ja turvalisus
 • lapsekasvatamise küsimused
 • vanemate lahutus, hooldusõigusega seotud küsimused 
 • enesehävituslik käitumine (enesevigastamine, suitsiidi mõtted, söömishäired)
 • sõltuvusainete kasutamine
 • laste vaimse tervise ja heaoluga seotud küsimused
 • hooletusse jäetud või järelevalveta laps
 • lapse väärkohtlemine (vaimne, füüsiline, seksuaalne)
 • lähisuhtevägivald lapse juuresolekul (nii vaimne kui füüsiline vägivald)