Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Kiusamine bänner

Kiusamine

lihtsustatud

Kiusamine on süstemaatiline tegevus, mille käigus paneb üks inimene meelega ja korduvalt teist inimest halvasti tundma ning kannatajal on raske end kaitsta. Teisisõnu tehakse samale õpilasele korduvalt liiga sihiliku ja teadliku tegevusega, mille tõttu on kiusaja ja kiusatav ebavõrdses seisus. See tähendab, et kiusaja on kas tugevam, populaarsem või vanem. 

kiusamine illustratsioon
Mis on koolikiusamine?

Kiusamine võib olla nähtav tegevus (füüsiline või sõnaline) aga ka varjatud (tõrjumine, kuulujuttude levitamine, küberkiusamine). Varjatud kiusamist on raskem märgata, kuid üheks märgiks on sageli muutus kiusatava õpilase meeleolus või käitumises. Kiusamine peatamisel on oluline roll kõrvalseisjatel: saades teada kiusamisest või sattudes seda pealt nägema, tuleb sekkuda või kutsuda appi täiskasvanu.
Kiusamine saab jätkuda ja kasvada vaid siis, kui kõrvaltvaatajad selle heaks kiidavad või teesklevad, et ei märka. Kui kaaslased peavad kiusamist lubamatuks, on kiusata keerulisem. Seega on kiusamise peatamiseks oluline mõista enda kui kõrvalseisja vastutust ning astuda kiusamise ohvri kaitseks välja. Head grupisuhted ning erinevuste aktsepteerimine on samuti kiusuvaba keskkonna juures olulised.

Kiusamise liigid:

  • füüsiline - löömine, tõukamine, tee peal ees seismine, takistamine, asjade peitmine jne;
  • sõnaline - sõimamine, narrimine, ähvardamine, väljapressimine, ahvimine ja kommenteerimine, pilkamine, kuulujuttude levitamine jne;
  • suhetega seotud - grupist väljaarvamine, tõrjumine, grimassitamine, ignoreerimine jne.

Kuidas koolikiusamisega toime tulla?

 

  1. Oluline on meeles pidada, et sa ei ole üksi ja alati on olemas keegi, kes sind aidata saab! 
  2. Mitte kellelgi ei ole õigust sind kiusata! Tea, et sina ei ole toimuvas süüdi. 
  3. Oluline on, et räägiksid toimuvast endale turvalise täiskasvanuga – kas ema, isa, vanaema, tädi, klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, koolidirektoriga. Rääkimine on väga oluline, et kiusamine saaks lõppeda ja sa end jälle turvaliselt tunneksid. 
  4. Alati võid abi saamiseks helistada 116 111, küsida nõu chatis või kirjutada kiri [email protected]

Pea meeles! Koolikiusamisest rääkimine ei ole kaebamine, vaid enda ja teiste eest seismine! Ära aktsepteeri kiusamist ja vägivalda! Oluline on julgelt sekkuda ka olukordadesse, kus märkad, et kedagi kiusatakse. Pealtvaatajatel või kõrvalseisjatel on alati suur võim kiusamist peatada! Kindlasti räägi turvalise täiskasvanuga ka siis, kui tead, et kedagi kiusatakse. 
Kooli kohustus on tagada oma õpilastele turvaline keskkond. Õpilastel peab olema koolis hea ja turvaline olla. Igas koolis peaksid olema läbimõeldud ja kasutusele võetud tõhusad kiusamise ennetamise ning juhtumite lahendamise praktikad. 

Allikas: Kiusamisvaba kool

Mis on küberkiusamine?

Küberkiusamiseks peetakse seda, kui kellelegi tehakse küberruumis meelega ja korduvalt kahju, nii et tal on raske end kaitsta. Küberkiusamine võib toimuda nii üks ühele, grupis kui avalikult. Küberkiusaja võib jääda ka anonüümseks.
Näited: ähvardavate sõnumite ja haiget tegevate kommentaaride saatmine, halvustavate piltide-videote tegemine ja levitamine, veebimängudes ja foorumites-gruppides inetult suhtlemine või väljatõrjumine, libakontode tegemine ja teise isikuandmete levitamine halva tegemise eesmärgil jmt.

Küberkiusamine kahjustab kõiki


Kiusatu võib kogeda stressi, ärevust, depressiooni, raskeid tundeid ja endasse tõmbumist, samuti raskusi toimetuleku, keskendumise, õppimise ja suhetega. Küberkiusamise eest ei saa peitu pugeda, see tuleb igale poole kaasa. Küberkiusamine võib jätta armi kogu eluks.

Kiusaja võib tunda lühiajalist võimutunnet, aga ka kaaslaste survet kiusamist jätkata, ja ärevust võimalike tagajärgede pärast. Küberkiusamisest jäävad asitõendid. Kiusajatel kipub olema samuti rohkem raskusi tunnete juhtimise, suhtlemisoskuste ja õppimisega. Kiusajatel on tulevikus suurem kuritegevuse risk.
Kõrvaltvaataja võib kogeda suuremat stressi ja ärevust, ebakindlust ja süütunnet, sest ei osata reageerida, samuti hirmu ise kiusatud saada.
KÜBERKIUSAMINE VÕIB OLLA ÕIGUSRIKKUMINE, mille toimepanijat võib oodata karistus rahatrahvist vabadusekaotuseni. Libakonto tegemine võib olla teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine. Väljapressimiseks peetakse seda kui häbistavate andmete avalikustamata jätmise eest nõutakse raha või muud varalist kasu. Teise isiku piltide loata levitamine on autoriõiguste rikkumine. Uuri lisa veebikonstaablitelt!

Kui sind küberkiusatakse:


•    blokeeri kiusaja;
•    teavita suhtlusportaali pidajat kiusaja tegevusest (report);
•    kopeeri või salvesta haiget tegevad postitused, et neid vajadusel kasutada kriminaalasjas tõenditena;
•    räägi usaldusväärse täiskasvanuga (ema-isa, õpetaja, KiVa-tiimi, vmt), et saada abi ja nõu.

Kui oled ise küberkiusanud:


•    lõpeta kiusav tegevus;
•    kustuta kogu haiget tegev materjal, et kahju ei saaks suuremaks minna;
•    püüa heastada tehtud kahju;
•    räägi usaldusväärse täiskasvanuga, kes saaks aidata kiusamisega tekkinud kahju vähendada.

Kui oled märganud küberkiusamist:


•    ära levita kiusavat sisu edasi;
•    anna tegijale teada, et kiusamine ei ole OK;
•    salvesta infot asitõenditeks,
•    räägi usaldusväärse täiskasvanuga;
•    teavita kiusatut, kui kiusamine toimub tema teadmata ja paku tuge;
•    toeta kannatajat ka kiusamise jätkudes, et ta ei tunneks ennast üksinda.

Loe edasi: Suurim julgus, Targalt internetis - Küberkiusamine

Allikas: Kiusamisvaba kool

Mis ei ole kiusamine

Vaidlused ja lahkarvamused ei ole kiusamine!

Konfliktid ja lahkarvamused on osa inimsuhetest, sest meil kõigil on erinevad arusaamad ja soovid. Oma eesmärkide poole püüeldes ei ole meil alati meeles arvestada ka teiste tunnetega. Klassitäis lapsi pole siin erandiks. Selles, et lapsed ja noorukid oma erimeelsusi lahendavad, ei ole midagi halba, sest taolised olukorrad õpetavad tunnetega toimetulekut ja konfliktide lahendamist, isegi kui osapooled endast välja lähevad. 

Vaidlused ja lahkarvamused erinevad kiusamisest, sest
•    on mööduvad ja lühiajalised;
•    üks ja sama laps ei ole püsivalt sihtmärgiks.

Õrritamine ja müramine ei ole kiusamine, sest valitseb vastastikuse mõistmise ja austuse õhkkond; eesmärk ei ole kellelegi haiget teha või kedagi solvata. 
Oluline on, et kõik mõistaksid mis eristab kiusamist erimeelsuste lahendamisest. Mõnikord võivad naljana mõeldud sõnad ja teod teistele siiski haiget teha või häirida. Sellisel juhul on oluline sellest teada anda, et nali või mäng on läinud üle piiri ning teisel poolel tuleks vabandust paluda. 

Loe edasi: Kiusamisvaba kool

Miks peab kiusamist ennetama ja vähendama?

Kiusamine on tõsiste tagajärgedega laialt levinud probleem, mis võib kiusatava kui ka kiusaja elu jäädavalt muuta. Kaasnev ärevus, depressioon, probleemid enesehinnanguga või lausa suitsiidimõtted võivad peale ohvri areneda ka kiusajas endas ning pealtvaatajaiski. Rääkimata sellest, kui keeruline on kiusamise ohvriks oleval lapsel keskenduda õppetööle, mistõttu jääb see tihtipeale unarusse. Samuti võib nende õpilaste potentsiaal jääda realiseerumata just kiusamise tõttu tekkiva ebakindluse, ärevuse jms tõttu.

Kiusamise tagajärjed mõjutavad lisaks ka kogu ühiskonda. Näiteks lapsepõlves kiusamise ohvriks olemine on otseselt seotud depressiooni, suitsiidimõtete ja teiste vaimse tervise probleemidega, mis toovad riigile kaasa mitmeid otseseid ja kaudseid kulusid. Rootsi kiusuennetajad on koostöös erinevate toetajatega välja selgitanud, et ühe aasta jooksul riigis aset leidnud koolikiusamine maksab sealsele ühiskonnale järgneva 30 aasta jooksul 17,5 miljardit Rootsi krooni (s.o u. 1,8 miljardit eurot). Seega tegeledes kiusamise ennetamise ja vähendamisega, kindlustame tugevamad, tervemad ja täisväärtuslikumad ühiskonnaliikmed tulevikus!

Lugemismaterjal: Eesti Lasteombudsmani büroo eestvedamisel ning Kiusamisvaba Kooli juhatuse liikme Kristiina Treiali ja nõukogu esimehe Ly Kasvandiku osalusel koostatud nõustamismaterjali “Kool kiusamisest vabaks!

Allikas: Kiusamisvaba kool

 

Kiusamine on, kui üks inimene teeb teisele meelega pidevalt halba, mis paneb ohvri ennast kaitsta raskeks. See võib olla nähtav, nagu löömine või sõimamine, või varjatud, näiteks tõrjumine või kuulujuttude levitamine.

Kiusamist ei tohiks kunagi heaks kiita või eirata. Kõik peavad mõistma, et see on vale ja peab lõppema. Kui näed kedagi kiusatavat, räägi täiskasvanuga. Koolis peaks olema turvaline ja kiusav vaba keskkond.

Küberkiusamine on kui keegi teeb sulle internetti või telefonis pahasti. Seda ei tohiks aktsepteerida ega ise teha. Kui sind kiusatakse, blokeeri kiusaja ja räägi täiskasvanuga. Kui näed, et keegi teine ​​saab kiusatud, anna sellest teada ja toeta kannatajat.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti