Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

10. Juhtumimenetluse lõpetamine

Juhtumimenetlus lõpetatakse järgnevatel juhtudel:

  1. Vahehindamise tulemusena selgus, et puudub vajadus täiendavateks abimeetmete rakendamisteks. Lapse abivajadus on vähenenud, laps ja pere tulevad iseseisvalt edaspidise lapse elukorraldusega toime ning ei vaja täiendavat lastekaitsetöötaja tuge ja sekkumist.
  2. Laps kolib teise kohaliku omavalitsuse territooriumile. Antud juhul tuleb lapsega tegelenud kohalikul omavalitsusel saata uuele kohalikule omavalitsusele teada abivajavast lapsest, kes viibib uue omavalitsuse territooriumil. Taoline lähenemine võimaldab abivajava lapse võimalikult varajast märkamist ning ennetab probleemide süvenemist. Olukorras, kus lapse rahvastikuregistri järgne aadress ja tegelik elukoht erinevad, on lastekaitsetöötaja ülesanne selgitada lapse vanemale tegeliku elukoha kandmise vajalikkust rahvastikuregistrisse. Juhul, kui lapsevanem ei ole nõus viima sisse muudatusi rahvastiksuregistrisse, peavad mõlema kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja tegema omavahelist koostööd, et tagada abivajava lapse heaolu.
  3. Laps saab täisealiseks. Antud juhul on lisaks lastekaitse juhtumimenetluse lõpetamisele vajalik anda hinnang sellele, kas vajalik on juhtum edasi anda täisealiste isikutega tegelevale sotsiaaltöötajale. Sotsiaaltöötajal on võimalik isikule pakkuda vajaminevat abi ja tuge lähtudes juhtumikorralduse põhimõtetest.

Soovituslik on menetluse lõpetamisel STARis lisada kommentaar, mis sisaldab lühidalt juhtumimenetluse lõpetamise põhjust. Juhtumimenetluse lõpetamisele eelnevatest toimingutest STARis peab olema näha, et lastekaitsetöötaja otsust lõpetamise kohta on võimalik faktiliselt põhjendada.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti