Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

9.1. Prioriteetide seadmine ja eesmärkide sõnastamine

Lapse abivajaduse hindamise järgselt on vajalik selgitada välja, millised aspektid lapse abivajadusest on kõige prioriteesemad ehk mille osas on vajalik esmalt rakendada toetada täiendavat abimeedet ning mis on abimeetme rakendamise eesmärk.

Tegevuskava üldiseks eesmärgiks on osutada lapsele ja tema perele abi individuaalsetele vajadustele vastavas mahus ja vormis. Lisaks koordineerida abi osutajate tegevust. Tegevuskavas sõnastatud eesmärgid käsitlevad konkreetse lapse osas soovitud võimalikke tulemusi, mida on võimalik saavutada täiendavate sekkumiste ja abimeetmete rakendamise teel. Eesmärgid peavad olema sõnastatud selliselt, et läbi nende on võimalik tagada lapse heaolu valdkondade üleselt. Seega peab tegevuskava eesmärk kirjeldama olukorda, mida püütakse seoses konkreetse juhtumiga saavutada.

Eesmärke tuleb sõnastada selliselt, et see on konkreetne ja selle tulemuslikkust on võimalik mõõta alaeesmärkide kaudu. Alaeesmärgid kirjeldavad soovitud olukorda, mis on seotud konkreetsema lapse abivajaduse valdkonnaga. Alaeesmärk väljendab seega muutusi, mida on vajalik lühikeses perspektiivis saavutada, et jõuda pikaajalise eesmärgi saavutamiseni.

Prioriteetide seadmine ja eesmärkide sõnastamine on oluline, kuna aitab rakendada konkreetse lapse abivajadusest lähtuvaid abimeetmeid. Seatud eesmärgid ning alaeesmärgid tuleb saavutada abimeetmete (sekkumised, teenused, toetused jm) abil.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti