Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

8.5. Kaitse- ja riskitegurite analüüsi kokkuvõte

Kaitse- ja riskitegurite analüüsi kokkuvõte hõlmab enda alla eelnevate etappide tulemuste koondamise. Selle tulemusena on võimalik anda hinnangut lapse tervise ja arengu kahjustamisele. Samuti loob eelnevate analüüsietappide koondamine teadmise sellest, millises valdkonnas peavad sekkumised olema.

Kokkuvõtte koostamisel on vajalik analüüsida järgnevate etappide tulemusi:

  1. Lapse arengut ja tervist mõjutavate raskuste hindamine. Analüüsi tulemusena on antud hinnang sellele, millised on lapse vajadused ja hetkeolukord, vanemate võimekus last toetada ja millised pere ja keskkonna tegurid avaldavad enim mõju lapse toimetulekule.
  2. Lapse võimalikud väljavaated tulevikuks. Analüüsi tulemusena on kujunenud võimalik prognoos lapse tulevikuvaateks, mida mõjutavad erinevad kaitse-ja riskitegurid, kuid ka hiljutised või minevikust aset leidnud sündmused. Juhul, kui väljavaated tulevikuks on keerulised ning hetkel ei ole piisavalt kaitsetegureid, siis on vajalik hoolikalt planeerida vajaminevaid sekkumisi ja võimalikke abimeetmeid.
  3. Tulemusliku sekkumise võimalikud väljavaated. Analüüsi tulemusena on kujunenud hinnang vanemlusele ning sellele kuidas läbi lapsevanemate on võimalik last toetada ja aidata. Kui lapse võimalikud väljavaated on madalad, tasub kaaluda sekkumisi, mis toetavad lapsevanemaks olemist või kaaluda abimeetmeid, mis piiravad vanemate õigusi.

Lõpliku hinnangu andmisel on vajalik keskenduda lisaks eeltoodule ka lapse arenguvajadustele iga konkreetse vanuse puhul. Lapse arenguvajadustest lähtumine loob meile teadmise, kui intensiivseid sekkumisi on vajalik koheselt rakendada. Mida noorem on laps, seda lühem on ajaraam, et luua püsivaid kiindumussuhteid. Samuti, mida nooremas eas on lapse tervislik seisund kahjustada saanud, seda lühem on ajaraam lapse abistamiseks.18  Sel juhul võib olla vajadus rakendada koheselt abimeetmeid, mis on lapsevanema õigusi piiravad.

18 Bentovim, A., Cox, A., Bingley Miller, L., Pizzey, S. and Tapp, S. (2014) The Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework. York: Child and Family Training.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti