Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

8.4. Tulemusliku sekkumise võimalikud väljavaated

Tulemusliku sekkumise abil muutub lapse senine olukord ning lapse abivajadus väheneb. Käesolevas etapis tuleb lisaks lapse praegusele olukorrale esile vanemlus ja sellega seotud tegurid, milles muutuse esile kutsumine võib kaasa tuua ka positiivse muutuse lapse praeguses olukorras. Eelkõige on vajalik keskenduda lapsevanemate lapsekeskusele, motivatsioonile ja soovile viia sisse vajaminevad muutused ning lapsevanemate valmisolekule teha koostööd ning võtta vastu pakutavat abi. Seega, et muutus lapse elus aset leiaks on vajalik analüüsida kõiki valdkondi seoses vanemlusega.

Lapsevanema vastuvõtlikkus pakutava abi suhtes tähendab ka seda, et lapsevanemad võtavad vastu lastekaitsetöötaja või teiste spetsialistide poolt pakutud abi, mõistes, et selle tulemusena lapse abivajadus väheneb ning olukord muutub paremaks. Lapsele ja perele pakutakse meetmeid, millel on konkreetses juhtumis tõenäoliselt suurim positiivne mõju. Vastuvõtlikkuse juures hakkavad rolli mängima lapsevanema enda isiklikud soovid, motivatsioon, ressursid ja suhtumine. Vastusvõtlikkusega on tihedas seoses lapsevanema soov teha koostööd lastekaitsetöötajaga või teiste spetsialistidega, kes on kaasatud abivajava lapse juhtumi lahendamisse. Võib juhtuda, et lapsevanemad teevad lastekaitsetöötajaga koostööd ainult näiliselt või lapsevanem ei usalda spetsilistide, mille tulemusena koostöö juhtumi osas katkeb.

Joonis 7. Vanemluse näitajad lapse tuleviku väljavaadete prognoosimisel
Joonis 7. Vanemluse näitajad lapse tuleviku väljavaadete prognoosimisel

Lapsevanema vastuvõtlikkuse analüüsimisel on abiks järgmised küsimused:

  1. Millised on lapse soovid, mida laps peab oluliseks ja miks?
  2. Millised on vanemate soovid, mida nad peavad oluliseks ja miks?
  3. Kas meetmete pakkumisel on varasemalt pidanud olema lapsevanemate suhtes paindlik?
  4. Kuidas suhtlevad lapsevaenemad lastekaitsetöötajajaga?
  5. Millised on lapsevanemate hoiakud sotsiaalsüsteemi suhtes?
  6. Kas lapsevanamad soovivad vastu võtta pakutavat abi või keelduvad abist?
  7. Kas lapsevanemad mõistavad lapse olukorda ja soovivad seda lahendada?

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti