Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

7.3. Pere ja keskkond

Laste eest hoolitsemist ja heaolu tagamist mõjutavad last ümbritsev laiem perekond, naabruskond ja sotsiaalsed võrgustikud. Samuti võib lapse perekonna varasem ajalugu ehk varasemad kogemused avaldada olulist mõju lapsele ja tema vanematele. Lisaks perele tuleb arvesse võtta ka lapse arengut mõjutavaid keskkondlikke tegureid, nagu pere majanduslik olukord, elutingimused ja tööhõive.

Abivajava lapse heaolu ja abivajaduse hindamine on tihedalt seotud tema vanemate ja kogu perekonna hindamisega, kuid esiplaanil peavad olema laps ja tema huvi. Perekonna majanduslik heaolu, vanemate töökoht ja sissetulekud, elutingimused, perekonna lähivõrgustik mõjutavad tugevalt lapse elu. Pere ja keskkonna valdkondasid hinnates tuleb jälgida pidevalt, kuidas pere-ja keskkonnatingimused last mõjutavad.

Pere ja keskkonna erinevaid valdkondi kirjeldavad kaitse- ja riskitegurid on kaudsed tegurid, kuna need mõjutavad lapse arengut ja vanemlust kaudselt. Osa väljatoodud teguritest on staatilised ehk muutumatud. Staatilisteks teguriteks on näiteks varasemad sündmused perekonnas ja lapsevanemate lapsepõlvekogemused, mis võivad mõjutada perekonna praegust olukorda, lapse arengut ja lapsevanemate võimekust. Näiteks võivad lapsevanemate varasemad negatiivsed kogemused sotsiaalsüsteemiga mõjutada lapsevanema ja lastekaitsetöötaja praegust koostöösuhte loomist. Taolisel juhul osutavad lapsevanemad vastupanu ega soovi vastu võtta lastekaitsetöötaja poolt pakutavaid abimeetmeid. Oluline aru saada, kas ja kuidas mõjutavad laste kasvatamist vanemate enda lapsepõlvekogemused, sest eelmistelt põlvkondadelt võetakse üle nii negatiivseid kui positiivseid kasvatusvõtteid. Seega on äärmiselt oluline keskenduda lapse heaolu tagamise kontekstis ka lapse peres ja keskkonnas esinevatele kaitse-ja riskiteguritele.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti