Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

7. Lapse heaolu valdkonnad abivajaduse hindamisel

Lapse heaolu kolmnurk

 

Lapse heaolu kolmnurgas keskendutakse kolmele peamisele põhivaldkonnale: lapse arenguvajadused, vanemlus ja pere ja keskkond. Kõik põhivaldkonnad koosnevad alavaldkondadest, mille osas tuleb lähtuvalt konkreetsest juhtumist koguda vajaminev informatsioon.

Lapse heaolu kolmnurga kui töövahendi juures on tähtis roll kogutud teabe kategoriseerimisel ehk vajalik on liigitada kogutud teave õige heaoluvaldkonna ja alaliigi juurde. Teabe liigitamisel on abiks alljärgnev:

  1. Lapse arenguvajadused – sisestage asjad, mida laps ütleb, teeb ja mida ta väidetavalt teeb ja mida on märgatud, et laps teeb.
  2. Vanemlus – sisestage asjad, mida vanemad/hooldajad ütlevad, et nad teevad ja mida nad väidetavalt teevad ja mida on täheldatud, et nad teevad.
  3. Pere ja keskkond – sisestage teave pere ajaloo, vanemate vaimse tervise, suhete ning füüsilise ja sotsiaalse keskkonna kohta.

Näiteks on lapse arenguvajaduste emotsionaalsete ja käitumuslike tegurite juures toodud välja: „Maret on ärevuses, sest ema ei paku talle piisavalt emotsionaalset soojust.“ Maret võib olla ärevuses, kuid emotsionaalsete ja käitumuslike tegurite juures tuleb välja tuua Mareti käitumise kirjeldus, mis viitab ärevuse võimalusele. „Ema ei paku talle piisavalt emotsionaalset soojust.“ Tuleb välja tuua vanemluse valdkonnas.

Käesolevas käsiraamatus on selgitatud lahti kõik lapse heaolu kolmnurga valdkonnad koos alateemadega. Iga alateema juures on toodud välja kaitse – ja riskitegurid ning toetavad küsimused iga vanusegrupi kohta, mis aitavad lastekaitsetöötajal informatsiooni koguda. Küsimuste puhul on vajalik lisaks iga vanusegrupi küsimustele pöörata tähelepanu ka teiste vanusegruppide juures olevatele küsimustele, mis võivad lähtuvalt juhtumist olla asjakohased.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti