Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

6. Lapse heaolu hindamine

Lapse abivajadus ja selle ulatus on lastekaitsejuhtumite puhul tihti ebaselge. Samuti võivad lapse abivajaduse tekkepõhjused olla sageli keerukad ja mitmekülgsed. Selleks, et selgitada välja lapse abivajadus ja rakendada abivajadusele vastavaid abimeetmeid, on soovitatav kasutada lapse heaolu hindamiseks lapse heaolu kolmnurka. Lapse heaolu kolmnurk annab ülevaate valdkondadest, millest tuleb lähtuda lapse abivajaduse hindamisel. Hindamisel tuleb analüüsida erinevate valdkondade omavahelist vastastikust mõju ning seda, kuidas erinevad tegurid avaldavad mõju lapse heaolule. See aitab lastekaitsetöötajatel kirjeldada lapsele tekitatud kahju ulatust, prognoosida lapse tõenäolisi väljavaateid, kui muutust ei toimu ning väljavaateid, kui sekkumine on edukas.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti