Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

5. Koostöösuhte loomine lapse ja lapsevanemaga

Kogu abivajaduse hindamise protsessi keskmes on laps, kelle huvide, turvalisuse ja heaolu tagamisele keskendutakse. Laps ja tema pere tuleb kaasata kogu juhtumikorralduse ja abivajaduse hindamise protsessi. Abivajaduse hindamine tuleb kavandada koostöös lapse ja tema vanemaga ning lastekaitsetöötaja tegevus peab vanematele olema võimalikult selge ja läbipaistev.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti