Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

4. Ettevalmistus abivajaduse hindamiseks

Lastekaitsetöötaja viib abivajavast lapsest teate saamisel läbi eelhindamise. Kui selle tulemusel selgub, et laps vajab heaolu ja turvalisuse tagamiseks enam kui ühe abimeetme rakendamist juhtumikorraldusliku põhimõtte alusel, siis tuleb teha otsus juhtumikorralduse algatamiseks ning juhtumimenetluse alustamiseks STARis. Lastekaitsetöötaja alustab abivajava lapse juhtumiplaani täitmist, mis koosneb abivajaduse hindamisest ja tegevuskava koostamisest.

Enne abivajavale lapsele sobiva meetme kohaldamist tuleb hinnata lapse abivajadust kõigis teda puudutavates heaolu valdkondades. Selle juures on äärmiselt oluline abivajaduse hindamise ettevalmistuse etapid, koostöösuhe lapse ja lapsevanemaga ning võrgustiku kaardistamine ja võrgustikutöö.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti