Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

3. Lapse abivajaduse eelhindamine ja otsus juhtumikorralduse algatamise kohta

Lapse abivajaduse eelhindamise eesmärk on anda abivajavast lapsest teate saamise järgselt esmane hinnang lapse abivajadusele ja määratleda ära lapse abivajaduse valdkonnad ning kaardistada ära võimalikud esmased sekkumisvõimalused. Abivajaduse eelhindamise käigus määratleb lastekaitsetöötaja ära, kas laps on hädaohus olev või abivajav laps. Juhul, kui eelhindamise käigus selgub, et tegemist on hädaohus oleva lapsega, kes on käesoleval hetkel elu – ja tervist ohustavas olukorras, tuleb last viivitamatult abistada ja eemaldada laps teda ohustavatest tingimustest kuni ohu möödumiseni.

Abivajaduse eelhindamise tulemusena teeb lastekaitsetöötaja otsuse juhtumikorralduse algatamise või algatamata jätmise kohta. Antud otsus tugineb abivajavast lapsest saabunud teate sisule, eelhindamise käigus kogutud informatsioonile lapse ja pere kohta ning lapse ja vanemate arvamusele.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti