Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

1.7. Tugevuste toetamine ja probleemide vähendamine

Laps võib sattuda lastekaitsetöötaja vaatevälja väga erinevate asjaolude tõttu, kuid enamasti on selle põhjuseks mingisugune last või tema pere puudutav probleem, mis vajab lastekaitsetöötaja poolset sekkumist. Praktikas käsitletakse probleemi negatiivse ilminguna ning seetõttu ka lapse abivajaduse hindamine kipub keskenduma pigem negatiivsete asjaolude väljatoomisele ehk võimalikele riskiteguritele. Lapse heaolu hindamise protsessis on oluline keskenduda ka lapse ja pere kaitseteguritele ehk ressurssidele ja tugevustele.

Tasakaalu põhimõtte kohaselt on omavahel võrdses kaalus lapse ja tema pere kaitsetegurid ehk ressursid ja riskitegurid ehk probleemsed asjaolud. Tasakaalu põhimõtte järgimine aitab kaasa lastekaitsetöötaja ning lapse ja pere omavahelise usaldusliku koostöösuhte loomisele, sest annab signaali, et lastekaitsetöötaja keskendub murekohtade kõrval ka positiivsetele teguritele. Antud põhimõtte järgimine aitab omada tervikvaadet lapse ja tema pere olukorrast ning käsitleda kaitse- ja riskitegureid tasakaalustatult ning keskenduda riskide maandamisele ja ressursside esile toomisele.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti