Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

1.6. Parimale olemasolevale informatsioonile ja teadmistele tuginemine

Teadliku ja süsteemse lastekaitse aluspõhimõtteks on tõenduspõhiste sekkumiste rakendamine. Lastekaitsetööd tehakse tuginedes parimatele olemasolevalatele teadmistele ja praktikatele, mille toimimist on uuritud ja tõendatud. Teadmiste põhine praktika eeldab kriitilist hindamist, läbipaistvat ja selgelt otsustusprotsessi. Parimale informatsioonile ja teadmisele tuginemine peab olema esil kogu juhtumikorralduse prosessi vältel.

Parimale olemasolevale informatsioonile tuginemine on oluline, kuna võimaldab lastekaitsetöötajal teha konkreetseid ja teadlikke otsuseid, mis omakorda võimaldavad tagada lapsele ning tema perele vajaliku asjakohase abi. Lastekaitsetöötaja lähtub oma töös kehtivast seadusandlusest, riiklikest uuringutest ja lastekaitsetöös rakendatavatest parimatest praktikatest. Seega on ka olulise tähtsusega abivajava lapsega tegeleva lastekaitsetöötaja teadmised ja omandatud kogemuste hulk, mis võimaldab tugineda parimale olemasolevale informatsioonile.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti