Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

1.3. Lapsest ja tema perest tervikvaate omamine

Lapsest ja tema perest tervikvaate omamine tähendab põhjaliku ülevaate omamist lapse füüsilisest, vaimsest ja emotsionaalsest heaolust, kuid ka last ümbritsevast keskkonnast. Iga last tuleb näha just tema enda elu kontekstis ja last abistades tuleb arvestada last ümbritsevate inimestega, sest laps areneb koostoimes teda ümbritseva keskkonnaga. Tervikvaate omamine annab kinnituse, et lapse vajadused on igas tema elu puudutavas valdkonnas esile toodud ning nendega on arvestatud.

Lapse arengu ja heaolu peamised mõjutajad on lapsevanemad või lapsele igapäevahooldust tagavad inimesed.  Tervikvaate omamine lapse perest võimaldab mõista pere teiste laste ja lapsevanemate rolli lapse arengule ja heaolule. Peredünaamikast ülevaate omamine võimaldab analüüsida millist mõju avaldavad lapsele muuhulgas peresisesed suhted, vanemlus ja toimetulek. Esile võivad tulla pere varasemad mustrid, toimetulekumehhanismid ja pereajaloos kogetud varasemad sündmused, mis avaldavad olulist mõju lapse praegusele elukorraldusele.

Lapse enda käitumine mõjutab seda, kuidas vanemad last kasvatavad ja tema eest hoolitsevad. Seega on laps ja tema vanemad omavahelises seoses, kus iga liige mõjutab teineteist ja kogu peresüsteemi toimimist. Tervikvaate omamine võimaldab kaardistada last mõjutavad riski – ja kaitsetegurid. Selleks, et oleks võimalik selgitada välja ja mõista lapse vajadusi, peavad lastekaitsetöötajal olema teadmised lapse arengust, vanemlusest ja kuidas peresüsteemis erinevad kaitse – ja riskitegurid teineteist võivad mõjutada.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti