Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

1.1.4 Lapse õigus mängu– ja puhkeajale

Lapsel on õigus puhkusele ja jõudeajale, mida on tal võimalik kasutada mänguks ja vastavalt eale meelelahutuslikuks tegevuseks ning vabaks osavõtuks kultuuri- ja kunstielust (LÕK art 31). Seega on lapsel lisaks koolikohustuse täitmisele ja kodutöödele õigus võtta aega enda jaoks oluliste tegevustega tegelemiseks ja puhkamiseks. Oluline on kaasata laps tema päevakava loomisesse, et laps saaks planeerida aega enda lemmiktegevustega tegelemiseks.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti