Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Lapse heaolu hindamise käsiraamat bänner

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

Lapse heaolu hindamise käsiraamat on valminud 2017. aastal ja läbinud uuenduskuuri 2023. aastal koostöös kohalike omavalitsustega. Käsiraamatu näol on tegemist ainsa riikliku juhendmaterjaliga lastekaitsetöös lapse heaolu hindamiseks.

Materjalid

1.1.3. Lapse õigus haridusele ja heale tervisele

Lapsel on õigus haridusele. Äärmiselt oluline on kinni pidada võrdsete võimaluste printsiibist, mis tähendab, et igal lapsel on võrdne juurdepääs kvaliteetsele haridusele olenemata lapse taustast, soost, rahvusest või muudest isiklikest omadustest. Samuti on oluline rakendada kõiki vajalike abinõusid, et distsipliin koolis vastaks lapse inimväärikusele. (LÕK art 28)

Vaimse või füüsilise puudega laps peab elama täisväärtuslikku ja rahuldavat elu tingimustes, mis tagavad lapse eneseväärikuse, soodustavad enesekindluse kujunemist ja võimaldavad lapsel ühiskonnas aktiivselt osaleda. Samuti on puudega lapsel õigus vajaminevale erihoolitsusele. Lapsel on õigus võimalikult heale tervisele, ravivahenditele ja tervise taastamisele (LÕK art 24).

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti