Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content

Kadunud laste telefon 116 000

lihtsustatud

Kui tunned, et asjalood on nii halvasti, et sul on raske olla oma igapäevases keskkonnas ning mõtled kodust põgenemise peale, siis jaga kellegagi oma muret või soovi põgeneda, helista enne 116 000, peame koos nõu. Põgenemine toob lahenduse asemel kaasa uusi probleeme ja põgenenud noore elu on ohte täis.  Kodust ära jooksnud noored võivad sattuda väärkohtlemise ohvriks, jääda peavarjuta ja/või haigeks. Põgenemisel on alternatiive.

Kadunud laste telefoni 116 000 teenus käivitus Eestis 2011. aasta algusest Sotsiaalministeeriumi rahastamisel. 116 000 on üle-Euroopaline kadunud laste abitelefoni number. Kadunud laste telefonile 116 000 on võimalik teada anda kadunud lastest nii Eestis, kui ka mõnes teises Euroopa riigis.

Mis on kadunud laste telefoni eesmärk?

Kadunud laste telefoni eesmärk on anda esmased juhiseid situatsioonis käitumiseks, vajadusel pakuvad kriisinõustamist ning emotsionaalset tuge nii täiskasvanutele, kelle lapsed on kaduma läinud, kui ka noortele, kes on kodust ära jooksnud või kes on eksinud.

Kuidas kadunud laste telefon töötab?

Telefon 116 000 on avatud 24/7 ja on kõigile helistajatele tasuta. Kõnedele vastatakse nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Helistada võib ka siis, kui mõeldakse kodust minema jooksmise peale või kodust on juba minema joostud ning soovitakse kellegagi rääkida. 

Kes on kadunud lapsed?

 • kodust või hoolekandeasutusest ära jooksnud lapsed

 • vanema(te) poolt röövitud

 • kurjategijate poolt röövitud

 • ära eksinud, vigastatud või muul moel kadunud lapsed

 • kaduma läinud alaealised

 • saatjata sisserändaja.

Mõningaid fakte:

 • Euroopas teavitatakse iga kahe minuti tagant kadunud lapsest.

 • 25 % jooksus olevatest alaealistest seisavad silmitsi tõsiste riskidega, sh. seksuaalse kuritarvitamise ning inimkaubandusega.

 • Paljud noored, kes jooksevad kodust ära, satuvad ohtlikesse olukordadesse, milleks nad valmis ei ole.

 • Kui noorel puudub raha ja usaldusisik, kelle poole mure puhul pöörduda, võidakse sattuda isikute otsa, kes üritavad noori ära kasutada.

 • Noorel, kes jookseb kodust ära ning kellel pole kuskile pöörduda, võib kergesti tekkida depressioon, millest on väga raske välja tulla. 

 • Söögi ja peavarju puudumine - nälg ei ole mitte ainult ebamugav, vadi teeb inimese nõrgaks ja uniseks. Sa võid haigestuda kiiremini, kuna puudub võime võidelda viiruste ja haigustega.

Kui lapsel ei ole kodus hea ja ta tahab kodust ära minna, siis enne võiks helistada 116 000. Sellel numbril saab ka teada anda kadunud lastest.

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti