Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to content
Bänner "Kelle palkad lastega töötama?"

Kelle palkad lastega töötama?

Lastega töötamise piirang on mõeldud selleks, et lastega kokku puutuvatele kutsealadele ei pääseks töötama inimesed, keda on karistatud või kes on sundravile määratud näiteks inimkaubanduse, seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude või prostitutsiooni ja lastepornoga seotud kuritegude eest.

Selleks, et vältida lastega töötamise piiranguga inimestel tööl, mujal teenistuses või vabatahtlikus töös lastega kokkupuutumist, on uue inimese värbamisel oluline kontrollida tema tausta.

1. jaanuaril 2023 lisandus tööandjatele ka regulaarse taustakontrolli tegemise kohustus. See tähendab, et tööandja peab juba töötavate inimeste tausta vähemalt korra aastas uuesti kontrollima. Taustakontrolli tegemise kohustus kehtib ka ajutiste (hooaja)töötajate või -vabatahtlike värbamisel näiteks lastelaagrite, suvekoolide ja muude lastele suunatud vaba aja veetmise võimaluste korraldamisel. Taustakontrolli tegemise õigus on teiste seas lapsevanematel ja mõnedel teistel laste seaduslikel esindajatel.

Justiitsministeerium tuletab lapsevanematele, lasteasutustele ja kohalikele omavalitsustele meelde lastega töötavate inimeste taustakontrolli võimalust. Veebipõhine taustakontrolli lahendus aitab veenduda, kas inimene tohib lastega töötada või mitte.

Mugava IT-lahenduse abil saab lastega töötavate inimeste tausta karistusregistri kaudu lihtsa vaevaga kontrollida. Seda saab teha ka lapsevanem näiteks lapsehoidjale, lapse õpetajale, treenerile või muu ametiga inimesele, kes oma töös tema lapsega vahetult kokku puutub. Selleks tuleb veebilehel e-toimik.ee sisse logida ja valida sektsioon „Karistusregistri päring“, kus saab inimese isikukoodi põhjal teha päringu lastega töötamise piirangu kohta. Vastus ütleb lihtsalt, kas inimesel on selline piirang või mitte. Muid andmeid isiku või tema võimalike karistuste kohta ei kuvata.

Remote video URL

Uuri lähemalt: Justiitsministeerium "Kontrolli tausta" ja Justiitsministeerium "Lastega tööle asujate tausta tuleb kontrollida"

Palun oota...

Peida veebileht kiiresti