Helistamisest

Kuidas lasteabitelefon töötab?

Lasteabitelefon töötab 24/7 ning on helistajatele tasuta ning soovi korral võib pöördumine jääda anonüümseks. Nõustamine toimub eesti, vene ning vajadusel ka inglise keeles. Lasteabitelefoniga saab lisaks telefonile ühendust võtta kodulehe kaudu, kus on olemas Chati võimalus (http://www.lasteabi.ee/), kodulehe kaudu on võimalik saata ka e-mail. Lisaks on olemas ka Facebook ja Skype ning Lasteabi äpp. Sarnaselt telefonile on ka need pöördumisviisid avatud 24/7. Lasteabitelefonis töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad ning medõed. Parema teenuse tagamiseks kõned fikseeritakse.

Abivajava või hädaohus oleva lapse puhul on oluline kiire ja efektiivne koostöö erinevate spetsialistide vahel selleks, et tagada talle võimalikult kiire abi. Kui pöördutakse lasteabitelefoni, siis nõustajad selgitavad esmalt välja, kas piisab lihtsalt esmasest nõustamisest ning esmase info andmisest helistajale või on vajalik spetsialistide sekkumine ning nendele vajaliku info edastamine (nt politsei, lastekaitsetöötaja). Infot lastega töötavatele spetsialistidele on võimalik edastada anonüümselt, kuid kui pöörduja on nõus, siis edastatakse infot ka koos pöörduja kontaktidega.

Millistel juhtudel pöördutakse lasteabitelefoni?

  • Laste ja noorte omavahelised konfliktid ning probleemid koolis, kodus, huviringides;
  • laste ja lapsevanemate vahelised konfliktid ja tülid;
  • kiusamine kodus, koolis, huviringides/trennides ja internetis;
  • lapsekasvatamise küsimused;
  • lapse hooldusõiguse küsimused lahku läinud lapsevanemate puhul;
  • hooletusse jäetud, kodutu või kerjav laps;
  • telefonikõned, mis on seotud enesevigastamise või enesetapuga;
  • telefonikõned, kus laps on tarvitanud alkoholi/narkootikume või teeb seda keegi, keda ta teab;
  • küsimused laste interneti kasutamise teemadel;
  • füüsiliselt, emotsionaalselt või seksuaalselt väärkoheldud lapse puhul
Kadunud laste telefon