Valga maakond

Otepää vald

Ühinesid Sangaste vald, Opetää vald ning Palupera vallast Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ning Räbi külad. 

Otepää Vallavalitsus

Lipuväljak 13, 67405 Otepää
Telefon: 76 64 800
Koduleht: www.otepaa.ee
E-post: vald@otepaa.ee

Otepää Avatud Noortekeskus

Lipuväljak 13, 67405 Otepää
Telefon: 58 86 7270
Koduleht: www.noortekeskus.otepaa.ee

Sangaste Vallavalitsus

Valga mnt 7, Sangaste 67013 Valgamaa
Telefon: 76 68 040
Koduleht: www.sangaste.ee
E-post: sangaste@sangastevv.ee

SVANK2 (Sangaste noortekeskus)

Keeni küla 67012, Sangaste vald, Valgamaa
Telefon: 53 98 9514
E-post: marjukaravin@gmail.com

Palupera vald

Astuvere, Astra, Hellenurme, Mäelooga, Palupera, Pastuki ja Urmi küla liitusid Elva vallaga. Vaata Tartu maakonna all. 

Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi küla liitusid Otepää vallaga. Vaata Valgamaa all.

Puka vald

Puka Vallavalitsus

Kooli 6, 67217 Puka, Valgamaa
Telefon: 76 69 410
Koduleht: www.puka.ee
E-post: vallavalitsus@puka.ee
 

MTÜ Puka Avatud Noortekeskus

Säde 2, 67217 Puka vald
Telefon: 55 58 81 76
E-post: pukaank@gmail.com
 

Tõrva vald

Ühinesid Helme vald, Hummuli vald, Põdrala vald ja Tõrva linn. 

Tõrva Linnavalitsus

Kevade 1, 68605 Tõrva
Telefon: 76 65 310
Koduleht: www.torva.ee
E-post: torva@torva.ee
 

Tõrva Linna Sotsiaalabiamet

Tartu 1 Tõrva
Telefon: 76 65 347
E-post: jane.kask@torva.ee
 

Tõrva Avatud Noortekeskus

Spordi 1, Tõrva 68606
Telefon: 76 65 338
Koduleht: www.torvanoored.ee/torvaank
E-post: sandra@torva.ee

 

Põdrala Vallavalitsus

Riidaja, 68716 Valgamaa
Telefon: 76 79 730
Koduleht: www.podrala.ee
E-post: aivar@podrala.ee

 

Helme Vallavalitsus

Tartu tn 20, 68606 Tõrva
Telefon: 76 68 450
Koduleht: www.helme.ee
E-post: postipoiss@helme.ee

Helme valla noortetuba

Linna küla, Ritsu spordibaas
Telefon: 52 56 978
Koduleht: www.tankla.net/noortekas
E-post: ylla.tamm@gmail.com

Hummuli Vallavalitsus

Soe tee 4, Hummuli alevik 68410 Valgamaa
Telefon: 76 79 760
Koduleht: hummuli.kovtp.ee
E-post: vald@hummulivv.ee

MTÜ Hummuli Noortekeskus

Asu-Soe, Hummuli 68410 (Hummuli Rahvamaja)
Telefon: 56 88 6921
E-post: kultuur@hummulivv.ee

Valga maavalitsus

Valga Maavalitsus

Kesk 12, Valga 68203
Telefon: 76 66 100
Koduleht: valga.maavalitsus.ee
E-post: info@valga.maavalitsus.ee
 

 

Valga vald

Ühinesid Valga linn, Karula vald, Taheva vald, Tõlliste vald nng Õru vald. 

Valga Linnavalitsus

Puiestee 8, 68203 Valga
Telefon: 76 69 900
Koduleht: www.valgalv.ee
E-post: valgalv@valgalv.ee
 

Valgamaa Õppenõustamiskeskus

Valga Maavalitsus, Kesk 12, Valga
Telefon: 76 66 116
E-post: noustamiskeskus@valgamaa.ee
 

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

J. Kuperjanovi 9, Valga
Telefon: 76 61 678
Koduleht: www.valgakultuurikeskus.ee
E-post: valgaank@gmail.com
 

Valgamaa Rajaleidja keskus

Aia 9, 68203 Valga
Telefon: 5886 0714 
Koduleht: www.rajaleidja.ee/valgamaa
E-post: valgamaa@rajaleidja.ee

Valga Lastekaitse Ühing

Allika 19-19, 68206 Valga
E-post: ailiheinjarv@hot.ee

Valga Avatud Noortekeskus

J. Kuperjanovi tn 9. Valga
Telefon: 766 1678
Koduleht: valgakultuurikeskus.ee/valga-ank
E-post: valgaank@gmail.com

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla

Võru 67, Valga, 68205
Telefon: 5645 0719
Koduleht: www.tankla.net
E-post: tankla@tankla.net

 

Karula Vallavalitsuse

Lüllemäe küla, Karula vald 68116 Valgamaa
Telefon: 76 79 056
Koduleht: www.karula.ee
E-post: karula@karula.ee

Karula valla Kaagjärve Mõisahoone Avatud Noortekeskus

Karula vald, Lüllemäe, 68116
Telefon: 58 02 2614
E-post: carmen.tsvetkov@gmail.com

Taheva Vallavalitsus

Laanemetsa pk 3-22, 68013 Valgamaa
Telefon: 76 69 271
Koduleht: www.taheva.ee
E-post: info@taheva.ee

Taheva valla Avatud Noortekeskus

Hargla küla, Taheva vald, 68013
Telefon: 5626 4816
E-post: rasmus.onkel@gmail.com

Taheva külaselts

Taheva vald, Taheva küla
Telefon: 76 98 869, 58 31 7529
E-post: mangelasaar@gmail.com

Koikküla külaselts

Taheva vald, Taheva küla
Telefon: 76 98 525
E-post: hille.tamman@gmail.com

Tõlliste Vallavalitsus

Kesk 6 68314 Laatre Valgamaa
Telefon: 76 66 360
Koduleht: www.tolliste.ee
E-post: vald@tolliste.ee

MTÜ Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK

Tehase 2, 68316 Tsirguliina Valgamaa
Koduleht: www.noortekas.ee
E-post: anktank@gmail.com

Õru Vallavalitsus

Õru keskus 49, Õru alevik 67109 Valgamaa
Telefon: 76 79 299
Koduleht: www.oeruvv.ee
E-post: info@oeruvv.ee
 
   
   
Kadunud laste telefon