Avaleht Print

Lasteabi nõuandetelefoni teenus käivitati alates 01.01.2009 üleriigilise tasuta ööpäevaringse lühinumbri 116 111 kaudu. Teenuse eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist. Teenuse osutamise seaduslik alus on Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse § 59 esimene punkt, mille kohaselt on iga kodaniku kohustus viivitamatult teatada abiandvatele organitele abivajavast ja hädasolevast lapsest, kui ta mõnest sellisest olukorrast teada saab.

HELISTA NUMBRIL 116111, KÕNEDELE VASTATAKSE 24H!

SKYPE: Lasteabi_116111

(NB! Me ei lisa Teid oma kontaktide hulka, aga saate kirjutada 24h)

ONLINE nõustamine läbi kodulehe ("Küsi nõu") toimub 24h


116000 on üleeuroopaline kadunud laste abitelefoni number.  Kadunud laste telefonile on võimalik teada anda kadunud lastest, nõustajad annavad esmased juhised situatsioonis käitumiseks, viivad läbi esmase kriisinõustamise ning pakuvad emotsinaalset tuge. Kadunud laste telefon 116000 töötab 24 tundi, on kõigile helistajatele tasuta ning anonüümne, kuid kõne fikseeritakse. Kadunud laste telefon käivitus Eestis aastal 2011 ning abiliin teeb tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga.

HELISTA NUMBRIL 116000, KÕNEDELE VASTATAKSE 24H

www.116000.ee