Avaleht Print

Kadunud laste telefon 116000 käivitus 2011. aasta algusest. Kadunud laste telefonile on võimalik teada anda kadunud lastest, nõustajad annavad esmased juhised situatsioonis käitumiseks ning viivad läbi esmase kriisinõustamise. Kadunud laste telefon teeb tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga. Telefon 116000 töötab 24 tundi ning on kõigile helistajatele tasuta.

Lasteabi nõuandetelefoni teenus käivitati alates 01.01.2009 üleriigilise tasuta ööpäevaringse lühinumbri 116 111 kaudu. Teenuse eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist. Teenuse osutamise seaduslik alus on Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse § 59 esimene punkt, mille kohaselt on iga kodaniku kohustus viivitamatult teatada abiandvatele organitele abivajavast ja hädasolevast lapsest, kui ta mõnest sellisest olukorrast teada saab.

HELISTA NUMBRIL 116111, KÕNEDELE VASTATAKSE 24H!

SKYPE: Lasteabi_116111

(NB! Me ei lisa Teid oma kontaktide hulka, aga saate helistada 24h)

ONLINE nõustamine toimub 24h